Krešimir Pleše - Topografija
 

kontakt: kresimir.plese2@vu.t-com.hr ili kplese@vip.hr

 

Početna stranica (Home)

Topografija:

1. Orijentacija:
-Pojam orijentacije

-Zemljopisna orijentacija pomoću nebeskih tijela i znakova na terenu

2. Teren:
-Pojam terena
-Karakteristike terena
-Vrste terena

3. Mjerenje i procjenjivanje
-
Jednostavni načini mjerenja i određivanja udaljenosti na zemljištu
-
Mjerenje ostalih veličina

4. Kompas
-
Pravci
-Azimut
-
Vrste kompasa
-Mjerenje i određivanje azimuta na terenu

5. Pomoćna sredstva topografske orijentacije
-
Vodiči
-
Zemljovidi
-Mjerilo
-Projekcije
-Koordinatne mreže
-Kartografski prikaz terena
-Elementi okvira zemljovida
-Podjela zemljovida na listove

6. Mjerenje na zemljovidu
-
Mjerenje dužina

-
Mjerenje azimuta na zemljovidu
-Mjerenje visina na zemljovidu
-
Ucrtavanje točaka na zemljovidu

7. Kretanje s kompasom i zemljovidom
-Orijentacija zemljovida
-
Određivanje stojne točke
-Kretanje po terenu

8. Otežani uvjeti
-
Kraški teren
-Uvjeti smanjene vidljivosti i noćna orijentacija
-Orijentacija po snijegu

9. Pravila kretanja po terenu
-
Kretanje pojedinca i grupe
-Noćenje na kretanju

10. Gubljenje na terenu
-
Opasnosti
-Predostrožnost
-Gubljenje
-Odlučivanje
-Poziv u pomoć
-Za kraj

11. Natjecanja i transverzale
-
Orijentacijska natjecanja
-Izviđačke transverzale

12. Praktični rad
-
Skica terena
-
Skica pod kutom
-
Kroki
-Skica dijela puta
-Dnevnik puta (Izvješće o prijeđenom putu)
-Profil terena
-Skica hoda po azimutu
-Itinerer puta
-Panoramska skica
-Izohipsna skica


13. Topografski (kartografski) znakovi

-Znakovi za objekte i naselja
-Znakovi za prometnice
-Reljef
-Znakovi za vodene tokove i površine te hidrografske objekte
-Raslinje i vrste tla
-Granice, granični objekti i ograde
-Vrste pisma i veličine slova
 


8. Otežani uvjeti

·        Kraški teren

    Problem kod kretanja i orijentacije na kraškom terenu je prvenstveno zbog mnogih vrtača. Vrtače su obično različitih veličina, koje često prelaze jedna u drugu  ili se više manjih pretvori u jednu veću. Tu nam je od velike koristi dobar zemljovid iako takav teren predstavlja problem crtačima zemljovida. Oni ne mogu ucrtati svaku vrtaču, nego samo osnovni oblik reljefa. Stoga moramo biti pažljivi jer nas i najmanja greška u čitanju izohipsi može zavesti.
   
Kretanje pomoću azimuta na kraškom terenu je teško. Ne možemo prelaziti sve vrtače stoga se najbolje držati puta, i to onoga koji je već ucrtan u zemljovid. Pri određivanju stojne točke možemo upotrijebiti sve načine. Od poznatih objekata mjerimo dvojne korake što nam uz malo vježbe neće predstavljati teškoću. Promatramo vrtače pokraj puta i uspoređujemo s onima koje su ucrtane u zemljovid. One katkad nisu precizno ucrtane u zemljovid pa o tome moramo voditi računa. Objekti koji se lakše točno predstavljaju na zemljovidu (putevi, kuće, raskrižja, izrazite krivine) moraju biti precizno prikazani i ucrtani.
    Koliko je težak teren obrastao makijom i žbunjem, ispresijecan vrtačama i dolinicama znaju najbolje oni koji su se njime probijali u punoj opremi. Brzina kretanja vrlo je smanjena i teško je održavati pravac. Možemo održavati samo generalni pravac koji odstupa za 200 tisućitih pa i više. To znači da se u dužini od 1000 m s pravog puta odstupa i do 200 metara. Najteže se orijentiramo prema Suncu koje nam uvijek mora biti s iste strane. Tu nam ni kompas ne pomaže puno jer je preglednost terena slaba. Bolje se ipak držati pravog puta, jer ćemo tako uštedjeti vrijeme i energiju. Orijentiri na ovom terenu su male uzvisine, a i one su gusto obrasle, ali uglavnom je na vrhu kamen dobro označen trigonometrom što je jedina točno određena točka (i to često u krugu 2 km).

·        Uvjeti smanjene vidljivosti i noćna orijentacija

    Kada nam je teren potpuno nepoznat, a imamo dobro teorijsko znanje i nešto iskustva, možemo se sasvim solidno orijentirati. Međutim, noću i za vrijeme magle teško ćemo se orijentirati i na poznatom terenu.
    Orijentiri su objekti lako uočljivi u normalnim vremenskim uvijetima i dobro istaknuti na terenu (crkve, usamljene kuće, uočljivi oblici reljefa i ostali terenski objekti), pomoću kojih i iz velike daljine možemo odrediti naš položaj. Noću kada je vidljivost smanjena, a posebno kada je magla, ovi objekti su nam od slabe pomoći. Noću katkad vidimo samo svjetlo koje osvjetljava te objekte. Pošto sva svjetla isto svijetle, ukoliko nisu grupirana (naselja), postavljena u liniju (duž puta i pruge) ili specifična (svjetlo svjetionika) neće nam puno pomoći u orijentaciji. Ako je jaka mjesečina svjetlo je gotovo kao i po danu i tu nam je orijentacija moguća.
    Ako se slučajno izgubimo, nastavak puta je besmislen. Trčanje po terenu koji je zbog magle i mraka nepregledan samo je bespotrebno gubljenje energije. Ako nastavimo može nam se dogoditi da idemo u krug. Bolje je sačekati jutro, sačuvati snagu te kada vidljivost postane bolja nastaviti dalje. Možemo i noću nastaviti , ali samo ako smo blizu cilja.
    Po noći i magli najbolje se je kretati putem, prateći ¨crvenu nit¨. Kretanje pomoću azimuta izvan puta vrlo je otežano, jer je viziranje na daljinu onemogućeno. Pomoću azimuta se krećemo tako da prelazimo stupnje samo koliko nam vidljivost to dozvoljava. Drveće i druge karakteristične točke, koje su udaljenije, ne vidimo. Ako se već moramo kretati po azimutu onda je najbolje da jedan član ekipe s baterijom ode naprijed, a mi ga usmjeravamo. Kad se udalji, sačeka nas da dođemo, te taj posupak ponovljamo dok ne dođemo na cilj.
    Kad se stekne više iskustva moći ćemo se kretati ¨po osjećaju¨. Primjerice, vidimo da se na zemljovidu nalazi ucrtan kolni put uz rub doline, a nakon 1 km se nalazi raskrižje gdje trebamo ići kolnim putem uzbrdo. Znamo da nam kolnim putem treba oko 10-tak minuta za prelazak 1 km. Hodajući dolinom po kolnom putu mjerimo oko 10 minuta i tražimo prvo raskrižje puteva, te njime krećemo uzbrdo. Da ne bi pogriješili da li je to pravi put možemo prijeći još malo dalje i uvjeriti se da nema drugog puta. Druga stvar na koju obratimo pažnju je taj da je put noviji ili stariji (zemljovidi su stariji). To ćemo vidjeti po dubini izbrazdanih tragova. Nerijetko su stariji putevi urezani u brdo i preko 1 m.

·        Orijentacija po snijegu

    Zimi nas snijeg jako ometa u kretanju, a može nas i zaustaviti. Prijatno je kretanje po snijegu kada je vrijeme lijepo, ali kada je magla, mećava, vjetar ili noć kretanje je vrlo otežano. Kretanje ugaženim stazama ne traje puno duže nego ljeti kada nema snijega. Utirati put u snijegu vrlo je zamorno i dugo traje. Brzina napredovanja zavisi od debljine snježnog pokrivača i naše opremljenosti. Katkada možemo koristiti krplje koje su velika pomoć u dubokom snijegu. Danas krplje zamjenjuju brze skije opremljene posebnim kožama koje se učvrste na desnu stranu skija i omogućavaju kretanje po strminama.
    Orijentacija po snijegu i u otežanim uvijetima ne razlikuje se od uobičajene orijentacije. Snijeg katkad omogući i lakše kretanje po nekim terenima nego kada ga nema. Neka područja u planinama puna su vrtača, jama, jaruga i teško se kretati po njima. Grmovi također ometaju kretanje. Zimi snijeg prekrije sve te prepreke i teren postane prohodniji.
    Dogodi li nam se da se nađemo u lošim vremenskim uvjetima i na teško prohodnom terenu, orijentacija će nam biti otežana, a grešaka ne smije biti jer ih je teško ispraviti. Preduvjet za snalaženje je da imamo svu potrebnu opremu (zemljovid, kompas i ostalo). Treba napraviti dobar plan puta. Prvo ćemo na zemljovidu tražiti najpogodniji put bez strmina, padova i slično. Izabrat ćemo najlakši pa makar i najduži put koji ide dolinama i ima što manje zavoja. Jedini način da stignemo do određene točke po snijegu, magli ili terenu po kojem se ni skijama nije lako kretati je da idemo pomoću azimuta i točno mjerimo udaljenosti koje smo prešli. U takvim slučajevima otpadaju svi sistemi osim metra (ili izmjerene trake). Azimute i udaljenosti moramo vrlo precizno mjeriti.9. Pravila kretanja po terenu