Krešimir Pleše - Topografija
 

kontakt: kresimir.plese2@vu.t-com.hr ili kplese@vip.hr

 

Početna stranica (Home)

Topografija:

1. Orijentacija:
-Pojam orijentacije

-Zemljopisna orijentacija pomoću nebeskih tijela i znakova na terenu

2. Teren:
-Pojam terena
-Karakteristike terena
-Vrste terena

3. Mjerenje i procjenjivanje
-
Jednostavni načini mjerenja i određivanja udaljenosti na zemljištu
-
Mjerenje ostalih veličina

4. Kompas
-
Pravci
-Azimut
-
Vrste kompasa
-Mjerenje i određivanje azimuta na terenu

5. Pomoćna sredstva topografske orijentacije
-
Vodiči
-
Zemljovidi
-Mjerilo
-Projekcije
-Koordinatne mreže
-Kartografski prikaz terena
-Elementi okvira zemljovida
-Podjela zemljovida na listove

6. Mjerenje na zemljovidu
-
Mjerenje dužina

-
Mjerenje azimuta na zemljovidu
-Mjerenje visina na zemljovidu
-
Ucrtavanje točaka na zemljovidu

7. Kretanje s kompasom i zemljovidom
-Orijentacija zemljovida
-
Određivanje stojne točke
-Kretanje po terenu

8. Otežani uvjeti
-
Kraški teren
-Uvjeti smanjene vidljivosti i noćna orijentacija
-Orijentacija po snijegu

9. Pravila kretanja po terenu
-
Kretanje pojedinca i grupe
-Noćenje na kretanju

10. Gubljenje na terenu
-
Opasnosti
-Predostrožnost
-Gubljenje
-Odlučivanje
-Poziv u pomoć
-Za kraj

11. Natjecanja i transverzale
-
Orijentacijska natjecanja
-Izviđačke transverzale

12. Praktični rad
-
Skica terena
-
Skica pod kutom
-
Kroki
-Skica dijela puta
-Dnevnik puta (Izvješće o prijeđenom putu)
-Profil terena
-Skica hoda po azimutu
-Itinerer puta
-Panoramska skica
-Izohipsna skica


13. Topografski (kartografski) znakovi

-Znakovi za objekte i naselja
-Znakovi za prometnice
-Reljef
-Znakovi za vodene tokove i površine te hidrografske objekte
-Raslinje i vrste tla
-Granice, granični objekti i ograde
-Vrste pisma i veličine slova
 


Uvod:

    Ova stranica je namijenjena prvenstveno izviđačima. Stoga je odabir tema i način obrade tema prilagođen izviđačkom programu. Pa tako kod većine tema postoje i prijedlozi kako se određene teme mogu objasniti.
    Međutim, i ostale organizacije koje se koriste topografskim zemljovidima (planinari, biciklisti, ...), mogu na ovim stranicama pronaći i nešto za sebe.
 

Teme:

    1. Orijentacija
        - Pojam orijentacije
        -
Zemljopisna orijentacija pomoću nebeskih tijela i znakova na terenu
            -
Zemljopisna orijentacija pomoću Sunca

            -
Zemljopisna orijentacija pomoću zvijezda
            - Zemljopisna orijentacija pomoću mjeseca
            - Ostali načini zemljopisne orijentacije na terenu

   
2. Teren
        -
Pojam terena
        - Karakteristike terena
        - Vrste terena

   
3. Mjerenje i procjenjivanje
        -
Jednostavni načini mjerenja i određivanja udaljenosti na zemljištu
            - Određivanje udaljenosti od oka
            - Određivanje udaljenosti uspoređivanjem s nekom poznatom dužinom
            - Određivanje udaljenosti prema stupnju vidljivosti promatranog objekta
           
- Određivanje udaljenosti sluhom
            - Određivanje udaljenosti temeljem brzine zvuka
            - Određivanje udaljenosti temeljem dužinskih i kutnih veličina promatranog objekta
                    -
Određivanje udaljenosti ravnalom s milimetarskom podjelom
                    - Određivanje udaljenosti mjerenjem kuta (u tisućitima) promatranog objekta
                    - Određivanje udaljenosti mjerenjem kuta (u tisućitima) promatranog objekta priručnim sredstvima
                    - Određivanje udaljenosti mjerenjem kuta metodom "palčevog skoka"
            -
Određivanje udaljenosti koracima
            - Određivanje udaljenosti mjerenjem vremena kretanja
        -
Mjerenje ostalih veličina
            -
Mjerenje visine temeljem dužine sjene objekta i čovjeka sličnošću trokuta
            - Mjerenje visine jednakokračnim trokutom

            - Mjerenje širine rijeke jednakokračnim trokutom
            - Mjerenje širine rijeke sličnim trokutima

    4. Kompas
        -
Pravci
        - Azimut
        - Vrste kompasa:
            - Kompas M-53
            - Japanski kompas
            - Kompas F-73
            - Kompas Šport 4 (i slični modeli)
            - Švicarski kompas "Recta"
            - Finski kompas Suunto

        -
Mjerenje i određivanje azimuta na terenu
            - Mjerenje azimuta na terenu
            - Određivanje azimuta na terenu

    5. Pomoćna sredstva topografske orijentacije
        - Vodiči
       
- Zemljovidi
            -
Pojam zemljovida
            - Podjela zemljovida
            - Sadržaj zemljovida
        -
Mjerilo
        -
Projekcije
        - Koordinatne mreže
            -
Zemljopisna (geografska) koordinatna mreža
            - Pravokutna (kilometarska, kvadratna) koordinatna mreža
        -
Kartografski prikaz terena
            -
Prikaz fizičko-zemljopisnih elemenata
                   
-
Prikaz reljefa
                    - Prikaz vodene mreže
                    -
Prikaz raslinja i geološkog sastava područja
            - Prikaz društveno-zemljopisnih elemenata
            - Ostale oznake
        -
Elementi okvira zemljovida
        -
Podjela zemljovida na listove

   
6. Mjerenje na zemljovidu
        -
Mjerenje dužina
            - Mjerenje ravnih linija ravnalom
            - Mjerenje ravnih linija šestarom
            - Mjerenje ravnih linija papirnom trakom
            - Mjerenje zakrivljenih linija podjelom puta
            -
Mjerenje zakrivljenih linija papirnatom trakom
            -
Mjerenje zakrivljenih linija krivinomjerom (kurvimetrom)
        -
Mjerenje azimuta na zemljovidu
            - Određivanje azimuta na zemljovidu kompasom
            - Mjerenje azimuta na zemljovdu kompasom
            - Određivanje azimuta na zemljovidu kutomjerom
            - Mjerenje azimuta na zemljovidu kutomjerom
        -
Mjerenje visina na zemljovidu
        -
Ucrtavanje točaka na zemljovidu
            - Određivanje točke na zemljovidu opisivanjem
            - Ucrtavanje točaka na zemljovudu pravokutnim koordinatama
            - Određivanje točaka na zemljovidu pomoću azimuta i udaljenosti

   
7. Kretanje s kompasom i zemljovidom
        -
Orijentacija zemljovida
            -
Orijentacija zemljovida po prirodnim znakovima
            - Orijentacija zemljovida pomoću kompasa
            - Orijentacija prema raznim linijama na zemljovidu
            - Orijentacija prema pravcima objekata na zemljovidu
        - Određivanje stojne točke
            - Određivanje stojne točke procjenom odoka
            - Određivanje stojne točke metodom presjecanja pravaca (obnutih azimuta)
        -
Kretanje po terenu
            - Kretanje pomoću azimuta
            -
Odabiranje najpogodnijeg puta

    8. Otežani uvjeti
        -
Kraški teren
        - Uvjeti smanjene vidljivosti i noćna orijentacija
        - Orijentacija po snijegu

    9. Pravila kretanja po terenu
        -
Kretanje pojedinca i grupe
        -
Noćenje na kretanju

    10. Gubljenje na terenu
       
-
Opasnosti
        - Predostrožnost
       
- Gubljenje
        - Odlučivanje
        - Poziv u pomoć
        - Za kraj

    11. Natjecanja i transverzale
        -
Orijentacijska natjecanja
        -
Izviđačke transverzale

   
12. Praktični rad
        -
Skica terena
        -
Skica pod kutom
        -
Kroki
        - Skica dijela puta
        -
Dnevnik puta (Izvješće o prijeđenom putu)
        -
Profil terena
        -
Skica hoda po azimutu (skica minskog polja)
        -
Itinerer puta
        -
Panoramska snimka (panoramska skica, panoramski crtež)
        -
Izohipsna skica

   
13. Topografski (kartografski) znakovi
        - Znakovi za objekte i naselja
        - Znakovi za prometnice
        - Reljef
        - Znakovi za vodene tokove i površine te hidrografske objekte
        - Raslinje i vrste tla
        - Granice, granični objekti i ograde
        - Vrste pisma i veličine slova


Literatura korištena pri izradi stranice:
    -Gvozden R. Ćolović, "Vojna topografija", Beograd, 1979.g.
   
-više autora, Priručnik za izviđače "Orijentacija", Ljubljana, lipanj 1983.g.
    -Bojan Bošnjak, Izviđač 5-6, Zagreb, 1980. g.
    -Propozicije DION-a, SIH, Zagreb 2004. g.
    -Izviđačke transverzale, SIH, Zagreb, 2004. g.
    -Edi Perić, Svijet skauta, broj 12, strana 8-9, Split,  ožujak 2002.g.
    -radovi sa natjecanja “Memorijal 12 redarstvenika” (nekoliko godina) i “DION 2002”
    -Topografsko znakovlje, Zagreb, 1993. g.